Un dels recursos que formen part d’una estratègia de dinamització comercial és l’organització de tota mena d’esdeveniments a l’entorn urbà.

Sovint però, aquest tipus d’accions es visualitzen més com un complement, que no tant com un element estratègic.

Animació al carrer pot atraure públic a les zones comercials, però també ens hem de preguntar si això permet assolir uns objectius que ens haguem plantejat prèviament, com fomentar la compra d’impuls, la creació de marca o la fidelització de clients.

Cal una planificació d’aquest tipus d’accions, un pla d’actuació coherent i, finalment, tenir l’oportunitat de valorar-ne els resultats.

Botiga al carrer esdeveniment de dinamització comercial

Tipologia d’esdeveniments

Sense pretendre ser exhaustius, podem identificar diferents tipus d’esdeveniments que ens permetran visualitzar alternatives i prendre decisions.

Per tipologia del promotor:

 • Associació de comerciants
 • Administració local
 • Entitats locals: culturals, esportives, socials, …
 • Empresa privada local
 • Promotors professionals d’esdeveniments

Per tipus d’esdeveniment:

 • Fira/mercat /mostres temàtiques
 • Espectacle: música, teatre, dansa, …
 • Activitat esportiva
 • Trobades temàtiques: motor, gastronòmiques, …
 • Altres activitats participatives: tallers, concursos

Per l’àmbit d’influència:

 • Municipal
 • Entorn local
 • Nacional
 • Internacional

El concepte agenda

El plantejament d’una agenda d’activitats anual o per un període determinat, és un element estratègic en la programació d’esdeveniments de promoció local.

Una agenda coherent permet construir un relat, definir un públic i activar accions de fidelització.

Igualment, una visió àmplia de programa d’esdeveniments en un territori, dóna peu a aconseguir col·laboracions de diferents actors que s’hi vulguin sumar. Això permet sumar inputs i optimitzar recursos que es poden destinar per exemple a campanyes de comunicació.

L’èxit més gran d’una campanya de dinamització comercial seria aconseguir que el nostre públic sabés que cada dissabte a la tarda hi haurà algun tipus d’activitat programada sense haver de consultar-ho.

Casos d’èxit

Només podrem definir l’èxit si s’han obtingut uns resultats d’acord amb els objectius pre establerts. De totes maneres podem exposar uns exemples que, per volum de públic mobilitzat i per la creativitat de les propostes, podríem considerar casos de referència:

Pista de gel Reus

Pista de gel Reus projecte dinamització comercial

Segons l’informe de la regidoria de promoció econòmica, la campanya de nadal de Reus es va tancar amb la xifra d’1.300.000 visitants. Un dels elements d’atracció programats és la pista de gel ubicada a la plaça de la Llibertat. Gairebé 14.000 persones van ser usuaris de la pista. Una campanya complementada amb altres esdeveniments i  accions de comunicació.

Popup store de Manlleu

Pop Up store Manlleu Promoció econòmica

L’ExPress forma part de la campanya Badanadal de Manlleu, juntament amb un altra acció destacada com és la pista de gel.

Consisteix a reunir en un mateix espai comercial l’oferta més destacada o singular dels comerços locals. L’ambientació i la singular oferta, així com altres activitats paral·leles, permeten crear una experiència d’usuari molt seductora.

La gran Fira al Carrer de Granollers

La gran fira al carrer de Granollers

Organitzada per l’Associació Gran Centre, es tracta d’una jornada on els comerços promocionen els seus estocs a peu de carrer. 

La gran illa de vianants, i amb la participació de més de 500 comerços, fa que aquest sigui un gran esdeveniment comercial i de ciutat.

La nit del Passeig de Gràcia

La nit del Passeig de Gràcia

Coneguda com The Shopping Night Barcelona, és un projecte de moda, cultura i gastronomia. Més de 50 establiments obren fins a la mitjanit. 

A més dels punts de venda hi ha espectacles i una ruta gastronòmica, en la que també hi participen els hotels. 

L’objectiu principal no és la venda sinó potenciar la destinació al públic local.

El que realment importa és el posicionament

L’organització d’esdeveniments de dinamització comercial, respon a uns objectius i se n’esperen uns resultats. Més enllà de l’impacte que pugui tenir una acció puntual, per potent que sigui, l’objectiu serà sempre a llarg termini, i aquest és el posicionament. Posicionament de la marca i de la destinació comercial cap als públics objectiu.

Si l’oferta és força similar als diferents territoris, el què aporta valor afegit serà els serveis i l’experiència d’usuari, però el missatge que construïm és el que realment tindrà un efecte de posicionament, i contribuirà al fet que l’experiència sigui realment memorable.

Els esdeveniments per tant, han de ser coherents als nostres valors de marca, i estar enfocats a uns resultats, no només de foment de venda immediata, sinó al posicionament de l’entorn comercial davant la competència.