El sector dels esdeveniments ha vist accelerada la seva transformació digital arran dels nous condicionants sanitaris provocats pel COVID-19. Tot i que en l’àmbit dels congressos i fires professionals ja s’ha avançat molt en aquest sentit, els esdeveniments locals van encara uns passos enrere.

Potser perquè les accions locals tenen un àmbit natural més proper, i no han sabut detectar l’oportunitat del món online, o potser per manca de recursos i professionals especialitzats, la realitat és que encara queda un llarg camí per recórrer.

Quan ens hem vist abocats a la digitalització de forma sobtada, en molts casos això ha suposat una paralització, dubtes, o esforços extraordinaris per tirar endavant els diferents projectes.

És en aquest context que es posa en valor el nou perfil professional del EVENT DIGITAL PARTNER. Aquell professional que col·labora amb els promotors d’esdeveniments i accions professionals, en el seu procés de digitalització de projectes.

Event digital partner Local Pro

El perfil professional de l’Event Digital Partner

No n’hi ha prou en tenir unes habilitats digitals per activar un procés de digitalització d’un esdeveniment. Al cap i a la fi, només es tracta d’un canal i d’unes eines de treball que, això si, canvien d’una forma frenètica.

Per poder utilitzar aquestes eines, abans cal ser capaç d’identificar necessitats i visualitzar les solucions per les quals les farem servir. És en aquest punt en què en tenir un coneixement profund del sector dels esdeveniments. No només pel que fa als aspectes tècnics i organitzatius, sinó sobretot de planificació estratègica i gestió de projectes.

La suma de les habilitats digitals i l’experiència en esdeveniments, defineixen un perfil professional amb unes interessants perspectives de futur de cara als propers anys.

 • Coneixement de les eines digitals.
 • Connectat a noves tendències i recursos.
 • Amb una àmplia cartera de recursos i proveïdors.
 • Visió estratègica i capacitat de planificació.
 • Coneixedor de les particularitats del sector esdeveniments.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació a cada projecte.
 • Solucions digitals
 • Existeixen diferents recursos digitals aplicables als esdeveniments, i estan apareixent permanentment nous formats i productes en el sector.

No tots els recursos digitals són aplicables a cada projecte. És per això que cal una anàlisi i planificació prèvia orientada a resultats.

En un esdeveniment on hi ha venda directa al consumidor final, és fàcil pensar a incorporar un canal de venda online a la web de la fira.

Quan hi ha un component de continguts i de relació professional, les videoconferències en directe o les aplicacions de gestió de reunions serien eines molt adequades per aquests projectes.

En aquesta amalgama de possibilitats, presentem alguns d’aquests recursos o solucions digitals per a esdeveniments:

Fira virtual 3D

Es tracta de crear una experiència de navegació en tres dimensions per un usuari que entra en un entorn de fira virtual. D’alguna manera, les utilitats són les mateixes que les d’una pàgina web d’un esdeveniment on, en lloc de seleccionar pestanyes d’un menú, és el teu propi avatar 3D, el que interacciona amb els espais i els altres usuaris d’una manera virtual.

Marketplace temàtic

Pels esdeveniments B2C, en els que hi ha venda directa, la incorporació d’una plataforma d’ecommerce agregada amb la qual tots els expositors puguin comercialitzar els seus productes online, és un recurs que ha vingut per quedar-se. Les fires del present i del futur immediat, hauran d’incorporar el servei de venda online com a valor afegit pels seus expositors.

Plató virtual

Ens referim a crear un espai de directe, similar a un plató de TV, on hi intervenen ponents en directe però també amb connexions online amb altres ponents. El plató igualment incorpora tots els recursos de producció i realització audiovisual, per acabar generant un senyal d’imatge, tant pel públic present com pels que es connecten online.

Aplicacions digitals de networking

Aquesta eina ja està molt consolidada en els esdeveniments presencials, i té moltes possibilitats igualment per generar contactes no presencials. Igualment incorpora la modalitat de videoconferència per les cites programades amb l’aplicació.

Passarel·les d’inscripció online

La inscripció online amb validació automàtica presencial, ja és la forma més habitual en els esdeveniments com fires i congressos. Pels usuaris digitals és el canal més normalitzat, i ha de resultar una experiència d’usuari molt satisfactòria, atès que és el primer punt de contacte amb els participants a un esdeveniment.

Sistemes e-pòster

Les presentacions de treballs, estudis, projectes de recerca, també poden disposar del seu propi espai en l’esdeveniment digital. És una manera àgil i econòmica d’accedir a aquests continguts, amb els que també poden interactuar els assistents a l’esdeveniment.

Gamificació i aplicacions interactives online

Els jocs i aplicacions d’interacció entre participants, és un dels recursos més innovadors que s’han incorporat a fires i congressos. Permeten aconseguir dades dels participants, alhora que suposen un entreteniment i un canal de comunicació entre participants i organització. Resolució de reptes en equip, competicions digitals, però també quizz i enquestes, amb les que interactuar amb els usuaris i aconseguir informació.

Serveis de connexió en streaming

De totes les utilitats comentades, si no hi ha senyal externa, no hi ha esdeveniment digital. Existeixen diferents proveïdors i serveis per donar un senyal d’emissió professional amb totes les garanties.

Comunicació digital

El canal de comunicació digital ja és el més important, també pels esdeveniments presencials. La possibilitat d’arribar al nostre públic objectiu amb uns costos molt baixos, el converteix amb la principal eina d’una estratègia digital.

D’una banda hi ha la possibilitat de desenvolupar eines com pàgines web, aplicacions, programes, i tota mena de recursos digitals.

De l’altra, hi ha tot el procés de dinamització de l’entorn digital, a través d’estratègies de email marketing, de creació de contingutsm i promoció en xarxes socials. Igualment la publicitat als cercadors i a les mateixes xarxes, amb una possibilitat de segmentació molt acurada.

Aplicacions en esdeveniments de promoció local

Totes aquestes eines digitals poden tenir la seva aplicació, individual o combinada, amb diferents activitats relacionades amb la promoció local:

 • Fires i mercats
 • Conferències i debats
 • Formació
 • Presentacions
 • Esdeveniments de networking
 • Campanyes de promoció comercial
 • Activitats culturals
 • Plataformes marketplace per a col·lectius professionals

Model de col·laboració amb el professional digital

El professional especialitzat en esdeveniments i amb recursos digitals, s’implica des de dins en cada projecte. Es tracta d’un col·laborador extern que s’incorpora en la dinàmica de l’organització en funció dels recursos disponibles i els objectius establerts.

En molts casos es tracta de complementar la tasca d’altres professionals que requereixen aquest suport especialitzat, i que pot ser puntual.

 

Vols tenir més informació sobre els serveis que pot oferir un Event Digital Partner? CONTACTA